Tin tổng hợp

Cây phả hệ từ worldsiegershow

Chào anh chị em !
Nhân ngày đầu xuân Tân Mão 2011 chúng tôi nhận được thông tin về worldsiegershow 2010 do Edgar Holzmann chuyển về.
Nguyên văn:

 Hello my friends,

here are the new bloodline map from worldsiegershow 2010 in nuremberg. 2011 is again worldsiegershow in station in nuremberg (my home city !)
Also on this mail is a presentation of the VA-Group from 2010 with foto and pedigree of the VA-Males.

Lot of fun when you study them.

king regards Edgar Holzmann "

Kèm theo ảnh:

Các tin liên quan