Thông báo từ VSV

THÔNG BÁO THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỢT KIỂM TRA GSD ĐỢT I - 2012

THÔNG BÁO THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỢT KIỂM TRA GSD ĐỢT I - 2012

BCH VSV THÔNG BÁO
(V/v thành lập Tổ đánh giá kỳ kiểm tra GSD đợt I - 2012)

I - Trọng tài:
Mr : Nguyễn Quang Hoa ( Phó chủ tich VSV Việt Nam ) - Trưởng ban
Mr : Đỗ Văn Ảnh ( CN SV Hưng Yên - Trưởng ban chọn giống ) - Phó ban
Mr : Nguyễn Quang Minh ( Ban chấp hành VSV Việt Nam )

II- Thư ký:
Mr : Phan Khánh Dư ( Dương phố Huế) - Ban truyền thông
Mr : Bùi Hoàng Nam ( SV Hưng Yên) - Ban truyền thông

III- Các thành viên trợ lý kỳ thi:
1- Khiếu Bằng Đoàn - Huấn luyện viên VN ( SV Thái Bình )
2- Lại Thế Vinh - Huấn luyện viên VN ( SV Thái Bình )
3- Nguyễn Hữu Ước - Huấn luyện viên VN ( SV Hà Nội )
4- Phạm Đức Giang - Huấn luyện viên VN ( SV Hà Nội )
5- Mai Văn Hữu - Huấn luyện viên VN ( SV Hải Dương)
6- Nguyễn Quốc Phong - Huấn luyện viên VN ( SV Tây Sài Gòn)

Đề nghị tất cả các thành viên có tên trên đúng 6h00 có mặt tại Trại GSD giống Đỗ Ảnh - Địa chỉ : Phường An Tảo - TP Hưng Yên để làm nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                        T/M BCH VSV
                                                                                                                                                                                      Phó chủ tịch     Nguyễn Quang Hoa

Các tin liên quan