Thông báo từ VSV

Thông báo Nâng cấp Trang chủ VSV

Thông báo Nâng cấp Trang chủ VSV

Hiện tại trang chủ VSV đang nâng cấp và cập nhật thông tin...

Cấu trúc trang Web cũng như nội dung ... đang cập nhật và có nhiều thay đổi...

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Ban truyền thông VSV:

- Phụ trách ban truyền thông, Thư ký VSV , Administrator: Mr. Lê Lợi

                  + Nick diễn đàn: leloihanoi

                  + Hộp thư: leloihanoi@gmail.com

- Admin: Nguyễn Minh Đức 

                  + Nick diễn đàn: nguyenduc213

                  + Hộp thư: nguyenduc213@yahoo.com

                  + Điện thoại: 0933268868

Sau khi hoàn thiện cấu trúc Website (trang chủ - trang tĩnh), Ban truyền thông VSV sẽ có thông báo tiếp theo. 

VSV xin thông báo.                                                                                                                                                                       TM ban truyền thông VSV


                                                                                                                                                                              Nguyễn Minh Đức

Các tin liên quan