Thông báo từ VSV

Thông báo của VSV về việc cấp Giấy khai sinh cho GSD sinh sản tại Việt Nam

Thông báo của VSV về việc cấp Giấy khai sinh cho GSD sinh sản tại Việt Nam

Hội những người Việt Nam nuôi chó chăn cừu Đức (VSV)

THÔNG BÁO

V/v: CẤP GIẤY KHAI SINH CHO GSD 


1-Tất cả những con chó chính thức được phép đưa vào nhân giống phải có kết quả giám định HD/ED từ A3 trở lên (A1=Normal; A2=Fast normal; A3=Nochzugelassen) và phải có ít nhất từ SchH1 trở lên, chó cái phải đủ 20 tháng tuổi và chó đực phải đủ 24 tháng tuổi tính đến ngày phối giống.

2-Những con chó được sinh ra nếu cả hai bên bố mẹ đều có SchH1 và KKL1 sẽ được VSV cấp giấy khai sinh đỏ Körzucht-Leistungszucht-Ahnentafel.

3-Những con chó được sinh ra nếu một trong hai bên bố mẹ hoặc cả hai bên bố mẹ chưa có KKL1 thì sẽ được VSV cấp giấy khai sinh màu xanh Leistungszucht-Ahnentafel

4-Ngoài ra để nhằm mục đích quản lý những con chó hiện đang lưu hành tại Việt Nam, VSV phát hành hai loại giấy sau chỉ có giá trị trong nội bộ của VSV: (không gắn Logo của WUSV)

      a-Giấy khai sinh màu vàng cấp cho những con chó được sinh ra khi cặp bố mẹ hoặc một bên bố mẹ chưa đủ điều kiện ở khoản 1 nhưng có lý lịch rõ ràng.

      b-Giấy khai sinh màu trắng cấp cho những con chó được sinh ra khi một hoặc cả hai bên bố mẹ chưa đủ điều kiện ở khoản 1 không có lý lịch rõ ràng nhưng được đánh giá G ( good ) tại các Dogshow hoặc tại các cuộc sát hạch của VSV.

5-Những con chó có giấy khai sinh vàng và trắng chỉ được tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của VSV. Chúng có thể tham dự Dogshow do VSV tổ chức, được huấn luyện và thi lấy bằng SchH và KKL do VSV tổ chức. Khi chúng đáp ứng những yêu cầu ở khoản 1 thì chúng sẽ được phép sinh sản và thế hệ con sẽ được VSV cấp giấy đỏ hoặc xanh như ở khoản 2 và 3.Ghi chú:

a/. Các mẫu giấy khai sinh được phân loại để đảm bảo tiêu chuẩn của WUSV và để quản lý trên lãnh thổ Việt Nam.

b/. Các trường hợp chó đã có giấy khai sinh cấp từ nước ngoài sẽ được xem xét để chuyển đổi bổ sung giấy khai sinh tiếng Việt do VSV cấp.

c/. các CLB VSV địa phương sẽ chuyển các bản khai, xác nhận, thông tin liên quan lên Ban chọn giống, Hội VSV để làm cấp giấy Khai sinh mới.

d/. BCH Hội sẽ gửi các công văn, giấy tờ, mẫu... hướng dẫn cụ thể tới các CLB VSV địa phương.

e/. Thông báo này thay thế cho các thông báo trước của VSV về việc cấp Giấy khai sinh cho GSD

f/. Các vấn đề cần làm rõ trong quá trình thực hiện xin liên hệ:

- Ban chọn giống:                          Điện thoại: 0983864992,   email : dovananhhy@yahoo.com

- hoặc Ban thường trực Hội VSV:   Điện thoại: 0913321522,   email : hungvuongvn@yahoo.com.vn

Xin lưu ý: Hội VSV chỉ trả lời & giải đáp từ các hội viên VSV hoặc các cá nhân có danh tính, địa chỉ, điện thoại rõ ràng. Các bài viết của nick ảo trên diễn đàn hoặc các câu hỏi không mang tính xây dựng sẽ bị BQT Web xóa không cần báo trước.

g/. Tất cả vì mục đích phát triển Hội và phong trào GSD ở Việt Nam theo định hướng lành mạnh, đoàn kết, hiệu quả, hướng tới sự hoàn thiện và hòa nhập với quốc tế.

Chúng ta cùng nhau góp sức, xây dựng cho phong trào GSD ngày càng phát triển.

                                                                                                                                              BCH Hội VSV

Các tin liên quan