Thông báo từ VSV

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CỦA VSV

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CỦA VSV

Căn cứ kết luận Cuộc họp BCH VSV mở rộng, ngày 17 tháng 3 năm 2012 tại Hà Nội
 
Chủ tịch VSV quyết định bổ nhiệm: 
 
Mr. Nguyễn Quang Minh (Tiến CN)Phụ trách công tác Tài chính của VSV
 
Tên tài khoản:  Nguyễn Quang Minh
 
Số tài khoản:    1502205080924
 
tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm - 26 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 

Mọi giao dịch liên quan đến tài chính của VSV xin vui lòng liên hệ: 
 
Mr. Nguyễn Quang Minh
 
Số điện thoại: 0902225157

Email: quangminhcn64@gmail.com

Các tin liên quan