Hoạt động của hiệp hội

TÓM TẮT BIÊN BẢN CUỘC HỌP BCH VSV CÙNG CÁC BAN CN VSV ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 17-03-2012 và THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSV NĂM 2012


BCH VSV đã họp với các VSV địa phương:

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h30, ngày 17 /3 /2012

Địa điểm: Phòng họp Khu A - ĐHBK Hà nội

Chủ trì cuộc họp: Mr Đặng Văn Trung – Chủ tịch VSV.
 
Thành viên tham dự:
 
Mr  Đặng Văn Trung - CT VSV
 
Mr  Nguyễn Quang Hoa – Phó CT VSV
 
Mr Lê Lợi  - Thư ký VSV

Mr Trần Khoa Thuấn tham dự trực tuyến qua hệ thống Skype.
 
Cùng các UVBCH VSV:  Mr  Trần Tuấn Tú , Mr  Phan Khánh Dư
 
VSV Hải Dương:  Mr Lê Văn Vinh (CN ),  Mr Trần Trọng Cung,  Mr Trần Khoa Hoàn,
 
VSV Hưng Yên:  Mr Đỗ Văn Tấn (Phó CN), Mr Bùi Hoàng Nam
 
VSV Thái Bình:  Mr Khiếu Bằng Đoàn
 
VSV Hải Phòng:  Mr Đoàn Văn Thành (CN), Ms  Phan Phương Thùy
 
VSVNinh Bình:  Mr Nguyễn Huy Quản (CN)
 
VSV Hà Nội:  Mr Nguyễn Quang Minh (CN), Mr  Nguyễn Hải Đăng.
 
VSV Tây Sài Gòn: Mr Trần Quý Đạt
 
VSV Bắc Giang:  Mr Đỗ Mạnh Cường, Mr Lê Toàn
Phần I:   NỘI DUNG TÓM TẮT
 
A - Mr Đặng Văn Trung (CT VSV) chủ trì hội nghị:
 
- Tổng kết công tác hội năm 2011, triển khai hế hoạch công tác hội năm 2012.
 
- Trao Quyết định Công nhận cho VSV Hải Phòng và VSV Ninh Bình:  Mr Đoàn Văn Thành (Chủ nhiệm VSV Hải Phòng)  và Mr Nguyễn Huy Quản (Chủ nhiệm VSV Ninh Bình) đã trực tiếp nhận Quyết định.
 
- Trao Chứng chỉ cho các Hội viên tham gia Khóa học đào tạo HLV Schh năm 2011 do VSV tổ chức.
 
B - Cuộc họp tập trung thảo luận các nội dung chính sau đây:
 
1, Kiện toàn bộ máy tổ chức của VSV, bổ sung nhân sự và bổ nhiệm các chức danh chuyên trách.
 
2, Phát triển các Chi hội địa phương ( các VSV địa phương), quản lý Hội viên trên phạm vi cả nước thông qua việc cấp Thẻ Hội viên VSV. Hoàn thiện hồ sơ VSV gửi Bộ Nội vụ.
 
3, Tăng Cường năng lực truyền thông, quảng bá thông tin, hình ảnh của VSV trên trang Web của hội.
 
4, Đẩy mạnh công tác nhân giống và quản lý đàn chó giống trong nước, thống kê đàn chó giống của hội viên, tiến hành cấp đổi, cấp mới Giấy khai sinh cho đàn chó con sinh sản trong nước. Tập trung soạn thảo các Quy định, tiêu chuẩn chó giống của VSV để sớm ban hành.
 
5, Đặt trọng tâm công tác năm nay là Huấn luyện phổ cập Schh, tiến hành tổ chức các trung tâm đủ điều kiện sát hạch Schh, mời Chuyên gia WUSV sang trực tiếp chấm. Thông qua lịch tổ chức sát hạch Schh của VSV trong năm 2012.
 
6, Hoàn chỉnh mô hình tổ chức Dogshows thường niên của VSV, xây dựng các phương án địa điểm tổ chức Dogshows lần III năm 2012 để BCH  lựa chọn.
 

Cuộc họp tạm nghỉ ăn trưa lúc 12h30, bữa cơm trưa do Mr Nguyễn Minh Huy chiêu đãi.
 
Cuộc họp tiếp tục lúc 14h00.
 
Các thành viên nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và quyết tâm triển khai thực hiện.
 
Mr Đặng Văn Trung (CT VSV) kết luận hội nghị.
 
Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

                                                                                                                                                                                        Thư ký VSV



                                                                                                                                                                                            Lê Lợi

P/s: Các hình ảnh của cuộc họp


Ảnh: Mr Đặng Văn Trung – Chủ tịch VSV chủ trì cuộc họp


Ảnh:  BCH VSV họp cùng với Ban Chủ nhiệm các VSV địa phương.
Ảnh: Mr Đặng Văn Trung (Chủ tịch VSV) trao Quyết định công nhận VSV Ninh Bình cho Mr Nguyễn Huy Quản (Chủ nhiệm VSV Ninh Bình).

Ảnh: Mr Đặng Văn Trung (Chủ tịch VSV) trao Quyết định công nhận VSV Hải Phòng cho Mr Đoàn Văn Thành (Chủ nhiệm VSV Hải Phòng)

Ảnh: Lãnh đạo VSV chụp ảnh chung với "Tân VSV địa phương" 

Ảnh: Lễ trao chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa đào tạo huấn luyện Schutzhund đầu tiên của VSV

Ảnh: Các thành viên tham dự cuộc họp.
tin tiếp theo:

Phần II:   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSV NĂM 2012

(trích từ "BIÊN BẢN CUỘC HỌP BCH VSV CÙNG CÁC BAN CHỦ NHIỆM VSV ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2012")
 
1 - Kiện toàn bộ máy tổ chức của VSV, bổ sung nhân sự và bổ nhiệm các chức danh chuyên trách:
 
a, Mô hình tổ chức VSV:
 
VSV được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, các thành viên trong tổ chức đảm nhiệm công việc cụ thể và hoạt động theo chức năng dưới sự điều hành trực tuyến của Chủ tịch VSV.
 
Theo sơ đồ tổ chức VSV cấu thành bởi ba khối có mối quan hệ hữu cơ:
 
Khối chuyên môn, chuyên trách (Giúp Chủ tịch điều hành công tác chuyên môn):
 
- Phó chủ tịch VSV đảm trách công tác chăn nuôi, huấn luyện và tổ chức các cuộc thi thường. 
 
- Phó chủ tịch VSV đảm trách công tác tài chính, hậu cần và phát triển kinh tế.
 
- Thư ký VSV đảm trách công tác văn phòng, nhan sự và văn hóa truyền thông.
 
- Các Cố vấn đối ngoại, đối nội và các chuyên ngành.
 
Khối các ban chuyên môn:
 
- Ban Đối ngoại
 
- Ban Chăn nuôi, Chọn giống và Thú y.
 
- Ban Huấn luyện và tổ chức các cuộc thi.
 
- Ban Văn phòng, Nhân sự, Văn hóa và Truyền thông.
 
- Ban tài chính, Hậu cần và Phát triển kinh tế.
 
Khối các Chi hội địa phương (các VSV địa phương):
 
- VSV Hải Phòng
 
- VSV Hải Dương
 
- VSV Hưng Yên
 
- VSV Thái Bình
 
- VSV Hà Nội
 
- VSV Vĩnh Phú
 
- VSV Ninh Bình
 
- VSV Tây Sài Gòn.
 
- VSV Bắc Giang
 
- VSV Thanh Hóa
 
- VSV  ...............
 
 b, Biên chế VSV:
 
Căn cứ mô hình tổ chức của VSV, căn cứ nhu cầu công việc chuyên môn, Chủ tịch VSV sẽ bổ nhiệm các chức danh và số lượng nhân sự các ban chuyên môn. Trước mắt VSV có 4 ban chuyên môn, mỗi ban có trưởng ban, phó ban và các nhân viên. Khi quy mô VSV phát triển sẽ căn cứ tình hình thức tế để điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.
 
Các Chi hội địa phương (Các VSV địa phương) Căn cứ mô hình tổ chức, biên chế của VSV và tình hình thức tế của địa phương mà tổ chức, bố trí các thành viên phụ trách công tác chuyên môn dưới sự điều hành trực tuyến của Chủ nhiệm VSV địa phương.
 
 
Căn cứ mô hình Tổ chức biên chế hiện tại của VSV, Hội nghị thông qua Q/Đ bổ sung nhân sự vào các ban chuyên môn:
 
- Mr Nguyễn Quang Minh (Tiến CN) – phụ trách công tác Tài chính
 
- Mr Trần Tuấn Tú – phụ trách công tác Hậu cần
 
- Mr Nguyễn Hải Đăng (Thạc sỹ Thú y) – phụ trách công tác Thú y
 
- Mr Phan Khánh Dư (Dương Phố Huế), Mr Nguyễn Minh Đức và Mr Bùi Hoàng Nam – phụ trách công tác truyền thông.
 
VSV tiếp tục phát hiện, đề cử các thành viên nhiệt tâm và có năng lực tham gia đảm trách công tác hội thời gian tới.
 
2 - Phát triển các Chi hội địa phương (các VSV địa phương), quản lý Hội viên trên phạm vi cả nước thông qua việc cấp Thẻ Hội viên VSV. Hoàn thiện hồ sơ VSV gửi Bộ Nội vụ.
 
Phát triển Chi hội  địa phương theo hướng vừa kiện toàn năng lực quản lý điều hành của các Chi hội đang hoạt động, vừa tập trung giúp đỡ thành lập các Chi hội mới, lấy chất lượng chuyên môn làm trọng tâm trong các hoạt động, tránh hình thức hoặc xa rời Điều lệ hoạt động của VSV.
 
Kết nạp Hội viên VSV theo trình tự:
 
- Các Chi hội kết nạp hội viên mới và đăng ký với Văn phòng VSV để tiến hành làm Thẻ Hội Viên VSV. Chi hội trực tiếp quản lý hội viên trên phạm vi địa bàn hoạt động của Chi hội.  
 
- Tại các địa phương chưa thành lập Chi hội, VSV sẽ trực tiếp kết nạp các thành viên có nhu cầu gia nhập hội và quản lý bằng hệ thống cấp số thẻ.
 
Hiện mức Hội phí là  300.000 đ/HV/năm  (mức hội  phí này đã bao gồm phí làm thẻ cho Hội viên) và thống nhất thu một lần vào đầu năm.
 
3 - Tăng Cường năng lực truyền thông, quảng bá thông tin, hình ảnh của VSV trên Trang mạng (Website) và Diễn đàn (Forum) của hội.
 
Việc bổ sung nhân sự, đổi mới giao diện và nội dung, tăng cường tiện ích của Web và Forum là việc làm thường xuyên của VSV. Ban quản trị có trách nhiệm cập nhật thông tin, phổ cập khả năng sử dụng Web và Forum cho hội viên để khai thác một cách có hiệu quả nhất.
 
4 - Đẩy mạnh công tác nhân giống và quản lý đàn chó giống trong nước, thống kê đàn chó giống của hội viên, tiến hành cấp đổi, cấp mới Giấy khai sinh cho đàn chó con sinh sản trong nước. Tập trung soạn thảo các Quy định, tiêu chuẩn chó giống của VSV để sớm ban hành.
 
Thống kê số lượng đàn chó trong tất cả các Chi hội và Hội viên của VSV. Tiến hành  kiểm tra chất lượng và làm thủ tục cấp phép sinh sản cho đàn chó giống hiện có.
 
 Thời hạn cuối cùng của việc cấp đổi giấy khai sinh (cho những con chó đã có Giấy khai sinh trước ngày 17/3/2012) là ngày 30/6/2012. Mức phí cấp đổi giấy khai sinh là 500.000 đ/ 1con chó.
 
Cấp Giấy khai sinh cho chó con: Sau khi làm các thủ tục bấm số tai và được Chủ nhiệm các Chi hội (hoặc người được CN ủy quyền) xác nhận nguồn gốc, chó con sẽ được cấp Giấy khai sinh với mức phí là 200.000 đ/ 1 con chó.
 
5 - Đặt trọng tâm công tác năm nay là Huấn luyện phổ cập Schh, tiến hành tổ chức các trung tâm đủ điều kiện sát hạch Schh, mời Chuyên gia WUSV sang trực tiếp hướng dẫn chấm thi. Thông qua lịch tổ chức sát hạch Schh của VSV trong năm 2012.
 
Với đội ngũ Trọng tài và Huấn luyện viên hiện có, VSV đề nghị các Chi hội đẩy mạnh công tác huấn luyện phổ cập Schh và luân phiên tổ chức thi Schh. Tổ chức sát hạch và cấp Chứng chỉ Schh ở các trung tâm huấn luyện đủ điều kiện. Nghiên cứu mời Chuyên gia WUSV sang trực tiếp hướng dẫn chấm thi. Thông qua lịch tổ chức thi Schh năm 2012, đợt thi Schh lần đầu sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2012.
 
6 - Hoàn chỉnh mô hình tổ chức Dogshows thường niên của VSV, xây dựng các phương án địa điểm tổ chức Dogshows lần III năm 2012 để BCH  lựa chọn.
 
Qua hai kỳ thi Béc giê Đức toàn quốc VSV đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Để đảm bảo kỳ thi toàn quốc lần III – 2012 thắng lợi, Hội nghị giao Ban Huấn luyện và tổ chức Dogshows sớm hoàn chỉnh mô hình tổ chức Dogshows  thường niên gồm: hệ thống Điều lệ, nội quy, trọng tài, đối tượng dự thi,các hạng thi, giải thưởng, tiêu chuẩn sân thi…
 
Xây dựng các phương án địa điểm tổ chức Dogshows lần III – 2012 để BCH lựa chọn theo những tiêu chí nêu trên.
 
Mr Đặng Văn Trung – Chủ tịch VSV kết luận Hội nghị.
 
 
Biên bản đã được Hội nghị nhất trí 100 % và Thống nhất là "Kế hoạch hoạt động của Hội năm 2012"

                                                                                                                                                                                          Thư ký VSV



                                                                                                                                                                                            Lê Lợi
 

Các tin liên quan