Tin tức

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÓ CHĂN CỪU TOÀN QUỐC LẦN III - NĂM 2013

Sau khi thường vụ BCH VSV họp ra quyết định và đã được WUSV chấp thuận, Ban truyền thông xin thông báo ... Chi tiết

Thông báo của VSV về việc cấp Giấy khai sinh cho GSD sinh sản tại Việt Nam

Thông báo của VSV về việc cấp Giấy khai sinh cho GSD sinh sản tại Việt Nam
... Chi tiết

Thông báo Nâng cấp Trang chủ VSV

Thông báo Nâng cấp Trang chủ VSV ... Chi tiết

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CỦA VSV

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CỦA VSV ... Chi tiết

Thông báo về việc chuyển từ diễn đàn cũ sang diễn đàn mới

Thông báo về việc chuyển từ diễn đàn cũ sang diễn đàn mới ... Chi tiết

Thông báo chính thức của Hội những người VN nuôi chó chăn cừu Đức (VSV)

Thông báo chính thức của Hội những người VN nuôi chó chăn cừu Đức (VSV) ... Chi tiết

Thư mời tham dự Giải vô địch thế giới 2012 tại Áo

Thư mời tham dự Giải vô địch thế giới 2012 tại Áo ... Chi tiết