Thông báo

Thông báo về việc VSV ĐỒNG NAI xin ra nhập VSV

Thông báo về việc VSV ĐỒNG NAI xin ra nhập VSV

Hội những người Việt Nam nuôi chó chăn cừu Đức (VSV)

THÔNG BÁO
 
Về việc:   VSV Đồng Nai xin ra nhập VSV

 

Ngày 26-11-2012, Ban thường vụ VSV đã nhận được đầy đủ Thủ tục của VSV Đồng Nai xin ra nhập VSV bao gồm:

1.    Đơn xin ra nhập VSV của VSV Đồng Nai
2.    Biên bản cuộc họp bầu ra Ban chủ nhiệm VSV Đồng Nai
3.    Danh sách hội viên của VSV Đồng Nai (40 hội viên)

VSV sẽ tiến hành các Thủ tục tiếp theo để sớm chính thức công nhận VSV Đồng Nai là CLB thành viên của VSV.

Trân trọng thông báo,

                                                                                                                                                      T/M BCH VSV
                                                                                                                                                            Chủ tịch


                                                                                                                                                    Đặng Văn TrungThông tin kèm theo:Các tin liên quan