Thông báo

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÓ CHĂN CỪU TOÀN QUỐC LẦN III - NĂM 2013

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÓ CHĂN CỪU TOÀN QUỐC LẦN III - NĂM 2013

QUYẾT ĐỊNH
TỔ CHỨC CUỘC THI CHÓ CHĂN CỪU TOÀN QUỐC LẦN III - NĂM 2013
 
 Sau khi thường vụ BCH VSV họp ra quyết định và đã được WUSV chấp thuận, Ban truyền thông xin thông báo:
 
 
 THƯỜNG VỤ BCH VSV QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC TOÀN QUỐC LẦN III - NĂM 2013. 
 
 - Địa điểm:  Sân tập C69, Tổng cục 7, Bộ Công an - Thị trấn Kim Anh, Sóc Sơn, TP Hà Nội.
 
 - Thời gian:  Ngày 20 tháng 01 năm 2013 
 
 - Ban tổ chức : VSV chỉ định.
 
 - Quan chức WUSV giám sát cuộc thi: Mr Erkki Laiker - Phó chủ tịch WUSV 
 
 - Trọng tài WUSV: Mr Lothar Quoll
 
 - Trọng tài VSV: 3 vị do VSV chỉ định.
 
 - Đối tượng dự thi: Chó của Hội viên VSV đã đăng ký theo các hạng tuổi.
 
 - Điều lệ cuộc thi, Nội quy sân thi đấu theo quy định.
 
Các chi hội VSV địa phương và ban văn hóa, truyền thông VSV thông báo quyết định này đến hội viên.

Các tin liên quan