Thông tin nguồn gốc của OLGA VOM TRIENZBACHTAL

Kích thước trung bình, mạnh mẽ, khô cơ bắp, thậm chí nhiều hơn nam gập góc tốt của chân tay, hình vú buter và bình tĩnh con an toàn; bản năng chiến đấu rõ rệt.
Tên: OLGA VOM TRIENZBACHTAL
Ngày sinh: 04/06/2015 Giới tính: 1
Giống: German Shepherd Dog Số chó (Đực/cái): 0 (0/0)
Màu lông: Kiểu lông:
Số chip: VNZ 000006 Số xăm: VNZ 000006
Người gây giống: Nguyễn Văn Thanh Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội
Những con cùng lứa:
Số đăng ký: VNZ 000006 Ngày cấp: 04/06/2015

Một số thông tin bổ sung


Các tin liên quan