Thông tin nguồn gốc của Frigga vom Asterplatz

Các kích thước, thiết kế tốt, con chó diễn xuất nhỏ chỉ vừa cho thấy sự xuất hiện chung tốt và có Gebäudeverhaeltnis tốt. Được trình bày trong hình dạng tốt. Trong gleichmaessiger gập góc tương ứng phong trào tốt, Gefuegefestigkeit tốt, trở lại công ty, còn chúng sanh. Combat xung rỏ ràng.
Tên: Frigga vom Asterplatz
Ngày sinh: 04/06/2015 Giới tính: 1
Giống: German Shepherd Dog Số chó (Đực/cái): 0 (0/0)
Màu lông: Kiểu lông:
Số chip: VNZ 000008 Số xăm: VNZ 000008
Người gây giống: Nguyễn Văn Thanh Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội
Những con cùng lứa:
Số đăng ký: VNZ 000008 Ngày cấp: 04/06/2015

Một số thông tin bổ sung


Các tin liên quan