Quản lý thông tin giống

Frigga vom Asterplatz

Các kích thước, thiết kế tốt, con chó diễn xuất nhỏ chỉ vừa cho thấy sự xuất hiện chung tốt và có Gebäudeverhaeltnis tốt. Được trình bày trong hình dạng tốt. Trong gleichmaessiger gập góc tương ứng phong trào tốt, Gefuegefestigkeit tốt, tr ... Chi tiết

OLGA VOM TRIENZBACHTAL

Kích thước trung bình, mạnh mẽ, khô cơ bắp, thậm chí nhiều hơn nam gập góc tốt của chân tay, hình vú buter và bình tĩnh con an toàn; bản năng chiến đấu rõ rệt.
... Chi tiết